Obec Ohnišťany
Obec Ohnišťany

Zemané Ohnišťkové z Ohnišťan

Není toho mnoho co vlastně o těchto pánech víme! Jako první z nich se objevuje v roce 1318 Jiřík z Ohnišťan a to v souvislosti s tvrzí, postavenou na nám tak známém Zámečku.
Nevíme, jak se Jiřík z Ohnišťan stal majitelem vsi, zda dobytím,koupí nebo ji zdědil. A také nevíme, kde stálo sídlo pánů před ním! Je však pravděpodobné, že bylo na místě, kde dnes žijí Šubrtovi č.p.66 a Bydžovských č.p.63. Zde byly kdysi nalezeny základy větší stavby. Po stavbě nové tvrze na Zámečku asi zůstaly u kostela pouze zemanské hospodářské budovy.
Zemanský rod Ohništků pokračuje a majetku se ujímá v roce 1357 Jiříkův syn Kuneš.
Kuneš spolu s Petrem ze Semčic – ty jsou u Mladé Boleslavi - a Janem z Pěčic – ty jsou také u Mladé Boleslavi – svolili dne 27.října 1357 ke směně farářů v Osenici u Libáně a Ohnišťanech. Faráři se jmenovali Mikoláš z Osenice a Mikuláš z Ohnišťan.
O tři roky později – roku 1360 až 1361 zde vládu převzali Bohunek a Jiřík z Ohnišťan. Kdo asi byli tito pánové ? Byli to synové onoho Jiříka z roku 1318 nebo jeho bratři či synovci? Je dost nepravděpodobné, že bychom dnes dokázali jejich příbuzenské vztahy přesně určit. Matriční zápisy se tehdy ještě nevedly.
Ohništkové také získávali majetek na Moravě, což svědčí o tom, že to byli vladykové bohatí a jejich rod byl dosti rozvětven.
Roku 1371 koupil Vilém z Ohnišťan Zákřovice – obec u Přerova - . Po něm  je zdědil pan Markvard z Ohnišťan a roku 1381 je prodal. Koupil si pak se svou ženou Dorotou dvůr Rudku – u Blanska - . Tento majetek potom zdědil Jan z  Ohnišťan a prodal ho  roku 1437. Týž Jan vlastnil v té době Krchleby – nevím které, jsou celkem šestery - a také se psával „Jan Ohništko z Ohnišťan a Krchleb“. Na Moravě vlastnil také českou ves Lány společně se svým bratrem Jiříkem.
Víme taky, že v roce 1386 vládl Zdeněk Ohništko v Chotýšanech – u Vlašimi - .
Dále víme, že roku 1390 Markvart z Vartenberka a z Kosti prodal Janu Ohništkovi z Ohnišťan Smidary a Smidarskou Lhotu.
Roku 1403 zemřel Zdeněk Ohništko a zůstala po něm vdova Markéta a synové Jiří a Tas a žili společně v Chotýšanech. V letech 1403 až 1409 jsou Ohništkové v Chotýšanech patrony kostela.
Jan Ohništko z Ohnišťan vládl v létech 1422 až 1426 starobylé vesnici Hradešín – u Prahy- .Po jeho smrti se tato ves vrací rodu Olbramoviců. V roce 1419 měl ve svém majetku část vesnice Drahňovice – u Vlašimi - a tuto prodal Bartošovi.
V letech 1413 až 1426 vlastnil Jan Ohništko Smidary a Smidarskou Lhotu. Za dob husitství stál Jan Ohništko na straně husitské revoluce, potom přešel do tábora pánů z Hradce. Ti se svými názory odklonili od Jana Žižky a Jan Ohništko se stal Žižkovým odpůrcem. A také proto se vydal Žižka roku 1424 do východních Čech, aby odbojné zemany potrestal. Přitáhl do Smidar, které vypálil, ale Jan Ohništko stihl utéci. Pak Žižka stačil  vypálit Ohnišťany a Ohništskou Lhotu, Mlázovice, prošel Jičínskem a došel až do Hradce Králové.
Jan Ohništko se před rokem 1422 oženil s vdovou Eliškou ze Škvorce – u Prahy - . S majetkem Škvoreckým to bylo tak, že jej vlastnili dva bratři – Pavel a Václav. Získali ho po arcibiskupovi Olbramu ze Škvorce, který zemřel 2. května 1402. Polovinu majetku měl Václav a druhou polovinu Pavel – manžel Elišky.
Zemřel v roce 1418.
Druhý její manžel, Jan Ohništko,využil politické situace a přivlastnil si i druhou polovinu škvoreckého statku – snad neprávem.
V roce 1426 porušil Jan Ohništko tak zvaný sněmovní mír a v souboji zabil svého bývalého souseda Prokopa Trčku z Květnice – u Prahy - . Za tento čin byl postaven před soud, odsouzen k smrti a sťat. Podruhé ovdovělá Eliška se brzy dostala do dluhů. Ty ji donutily prodat rentu ze Škvorce,Hostyně a poloviny městečka Úval Prokopu Bervíkovi z Malešic.
V roce 1437 se objevuje jako majitel Smidar Jan Ohništko mladší. Předpokládám, že to byl syn popraveného Jana Ohništka, protože disponoval i jeho dalším majetkem. Roku 1446 prodal další část Drahňovic Janovi z Radiče.
A ještě jednou se objevuje Jan Ohništko mladší. Se svým bratrem Jiřím koupili roku 1462 od Jana Žáka tvrz a ves Srnojedy – u Pardubic - . Celý tento statek prodal v roce 1502 potomek Jan Ohništko mladší městu Chrudimi. A tak se srnojedští stali na dalších 45 let poddanými vrchnosti města Chrudimi.
V roce 1446 se objevuje Tas, syn Zdeňka Ohništka z Ohnišťan a ten prodává celé panství Ohnišťany panství Smrkovickému.
Kde a jak skončili další potomci zemanského rodu Ohništků se asi nedá zjistit.
Musel by se tímto pátráním zabývat někdo profesionálně, kdo by měl přístup do starých archivů a byl dostatečně pro tento úkol fundovaný. Já Vám mohu předložit pouze toto vyprávění, které jsem získala z mnoha zdrojů.
 
L.straufova@seznam.cz                                    Z Ohnišťanského zpravodaje č.5

13181. zmínka

330Počet obyvatel

8,81Rozloha obce v km²

​​ms

​​Knihovna

​​SDH

​​TJ

​​Myslivecké sdružení

​​Zetor klub

Spolek Ohnišťanských ženSpolek ohnišťanských žen

Aktuální teplota

23.5.2024 04:05

Aktuální teplota:

13.7 °C

Vlhkost:

79.5 %

Rosný bod:

10.3 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Aktuální stavy toků

23.5.2024 04:15

Aktuální výška:

37 cm

23.5.2024 04:10

Aktuální výška:

25 cm

23.5.2024 04:10

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Rohoznice normální
Nový Bydžov normální
Lázně Bělohrad normální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2