Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální stavy toků

9.8.2020 03:40

Aktuální výška:

15 cm

9.8.2020 03:20

Aktuální výška:

21 cm

9.8.2020 03:15

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

.kanalizace
Dostavba kanalizace Ohnišťany, publicita projektu

czechpoint

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Historie Mateřské školy v  Ohnišťanech

 

       Odborem školství a kultury ONV Hradec Králové byla ze zemědělského útulku zřízena v obci Ohnišťany mateřská škola dnem  1. ledna 1962

  Mateřská  kola byla s celodenním provozem bez stravování. Umístěna byla  v přízemí, 150 let staré a v roce 1914 stavebně upravené budově  fary v blízkosti ZDŠ 1. – 5. ročník. Vzhledem ke stáří budovy byly podmínky pro provoz mateřské školy značně nevyhovující. Hlavně hygienické podmínky, kdy byl dětem k dispozici pouze jeden „suchý“ záchod a  v budově nebyl zavedený vodovod, byly nevyhovující.

       V roce 1963 začala na škole pracovat jako ředitelka pí. Libuše Horáková z nedalekých Lískovic. Podařilo se jí domluvit se zástupci MNV, aby pro  děti zajistily lepší podmínky. Byla zakoupena vilka se zahradou  ve střední části obce u hlavní silnice. Po nutných adaptačních úpravách byla 3.2.1967 mateřská škola přemístěna. Další snahou p. ředitelky bylo dokončení kuchyně, aby mohlo být v mateřské škole zavedeno společné stravování dětí. Do vybavení zahrady přibyl lavičkový kolotoč, houpačka a dřevěná průlezka.

Teprve ve školním roce 1974-75 se podařilo zajistit alespoň dovážení obědů z MŠ Smidary .. Do mateřské školy docházely také děti z okolních obcí –Šaplava, Myštěves a Loučná Hora. Děti dováželi do MŠ rodiče ,svážení a rozvoz dětí zajišťovalo také JZD Králíky svým autobusem, protože se jednalo převážně o děti zaměstnanců družstva.

     V roce 1979 ukončila p. řed. Libuše Horáková pracovní poměr v MŠ a odešla do důchodu. V mateřské škole Ohnišťany pracovala 16 let .

Z klasického vytápění prostor MŠ tuhými palivy se postupem času přešlo k vytápění pomocí akumulačních kamen na noční proud. V celém objektu byla  provedena „elektroosmoza“ , která odstranila vlhkost zdiva.                   

     Problémy se stravování se podařilo dořešit až v roce 1984, kdy na školu nastoupila do funkce ředitelky pí. Jana Málková. Podařilo se jí dokončit vybavení kuchyně a  na  škole byla 1.3.1985 otevřena vlastní kuchyň s vyvařováním. Ta je v provozu do současnosti.

     V roce 1986 nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy pí. Ilona Tučková. Stále pokračovaly  práce na opravách budovy i modernizace vnitřních prostor. Vnější vzhled zlepšila venkovní fasáda, došlo k obložení stěn ve třídě i v herně a položení nových podlahových krytin. V posledních letech bylo nutno vybudovat nové odpady z umyvárny i WC a tyto prostory byly také celkově zrekonstruovány což celkově velice přispělo k dnešnímu velmi pěknému a modernímu prostředí mateřské školy.

      Úpravy zaznamenala také zahrada MŠ. Z přední části před budovou v blízkosti silnice byly herní prvky přesunuty do zadní,  klidnější a prostornější části zahrady,  kde bylo vybudováno nové pískoviště a v nedávné době zde byla instalována i sestava prolézaček, skluzavky a houpačky.

            Modernizace a zlepšování prostor nejen pro hry dětí ,ale také zlepšování pracovních podmínek a prostředí pro zaměstnance stále pokračuje. Proběhla rekonstrukce místnosti v prvním patře. Po nejnutnějších opravách zde byla umístěna kancelář pro ředitelku MŠ, ve které se v listopadu 2014 uskutečnilo setkání ředitelek a ved.učitelek našeho hradeckého regionu za přítomnosti ved.šk. odboru v Novém Bydžově p. Kandoussi. Naše mateřská škola se jim moc líbila, svojí velikostí i vybavením.                                                                                                                           V roce 2013 byly v mateřké škole vyměněny akumulační kamna za plynové topení.         V roce 2014 jsme také dokončili rekonstrukci sklepa, byla tam vytvořena i prádelna, sprchový kout pro zaměstnance. Zakoupili jsme domeček na zahradu pro hru dětí. Ve třídě jsme nechali udělat nový psací stůl pro učitelky, lavičku do chodby, do ředitelny skříňku a konferenční stolek.

            V roce 2015 jsme pořídili do chodby nové šatní skříňky pro děti a lavičky na sezení.

            V minulém šk.roce se nám podařilo vyměnit poslední staré nefunkční skříňky za nové díky příspěvku z Ohnišťanského pedálu, od obce St.Smrkovice a z “Rozsvěcování vánočního stromku” v Ohnišťanech.

Materiální vybavení

Prostory naší mateřské školy jsou přiměřeně velké, odpovídající kapacitě dětí. Dětský nábytek pro hru dětí je postupně v posledních letech obnovován moderním. Tělocvičná nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná.

Vybavení hračkami a pomůckami je na dobré úrovni. V posledních letech se to velmi zlepšilo. Pomůcky a hračky jsou průběžně dokupovány, obměňovány. Hračky jsou umístěni tak, aby děti na ně viděly a měly k nim přístup, mohly si je samy brát a ukládat.

Byl zakoupen nový nábytek na hračky a stavebnice. Prostředí je přizpůsobeno tak, aby dětské výtvory a práce byly pro děti přístupné a mohly si je prohlédnout i jejich rodiče.

Mateřská škola má i svoji školní kuchyň se zázemím, kde se vaří jídlo pouze pro děti a zaměstnance školy. Byla zrekonstruována, vybavena bezdotykovými bateriemi, obklady, zakoupeny dva nové elektrické sporáky, odsavače par, myčka na nádobí, nerezový dřez pro černé nádobí. Byla vytvořena místa pro zpracování  jednotlivých druhů potravin. Ve sklepě byla vytvořena přípravna pro špinavou zeleninu. Jídlo se do třídy převáží na pojízdném vozíku.

Zahrada mateřské školy se rozkládá převážně v zadní části pozemku. V přední části před budovou u silnice je pouze kolotoč, dětské sezení a ohraničený septik. Na zahradě za budovou je jedno pískoviště, nová dřevěná průlezka s horolezeckou stěnou, provazovým žebříkem, skluzavkou a háky pro zavěšení dvou houpaček, překlápěcí houpačka, houpací pejsek na pružině. Vchod do skladu hraček je přímo ze zahrady. Sklad je součástí sklepu pod školní jídelnou. Probíhá rekonstrukce tohoto sklepa. Byla provedena oprava omítky ve sklepě, zeď byla nahozena asanační omítkou. Odvlhčení budovy bylo provedeno firmou Stavoka Kosice a také nám opravila betónové okolí pískoviště, které nahradila zámkovou dlažbou. Kolem celé mateřské školy byl natáhnut nový plot a část zahrady předělena také plotem i vraty, které se v zimě otvírají při sáňkování.                      V hernách byla opravena betónová krytina a zakoupeny nové koberce. Také byl zakoupen nový nábytek do herny na stavebnice a hračky od firmy Bobík, na míru nám vyrobila i koutek kadeřnický a přírody. Knihovny ve třídě byly nahrazeny novými skříňkami od firmy Makra. Ředitelna v přízemí nyní slouží jako sborovna. Byl v ní take obnoven nábytek truhlářskou firmou Bydžovský, Ohnišťany. Zaměstnanci mají své vlastní skříňky na oděv. Paní kuchařka má šatní skříňky dvě, jak to má být dle pravidel.

V roce 2013 byly v mateřké škole vyměněny akumulační kamna za plynové topení. V roce 2014 jsme dokončili rekonstrukci sklepa, byla tam vytvořena i prádelna, sprchový kout pro zaměstnance. Zakoupili jsme domeček na zahradu pro hru dětí.

V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce místnosti v I.patře, která sloužila jako sklad a byla zde vytvořena ředitelna.Ve třídě jsme nechali udělat nový psací stůl pro učitelky, lavičku do chodby, do ředitelny v I.patře skříňku a konferenční stolek.

V roce 2015 jsme nechali zhotovit truhlářskou firmou Smejkal nové šatní skříňky pro děti v chodbě. Je jich nyní 24. Každé dítě má svoji skříňku.Lavičky pro děti do chodby.

V roce 2016 jsme nechali zhotovit opět truhlářskou firmou Smejkal nové skříňky do prostřední herny na stavebnice, pomůcky a metodický materiál.

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle platných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Je dodržován pitný režim, děti mají dostatek tekutin.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

Děti do jídla nenutíme. Vedeme je k tomu, aby jídlo alespoň ochutnaly a získaly správné stravovací návyky.

Psychohygiena

Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reagovat na neplánované události v životě mateřské školy.

Rodiče mají možnost své dítě přivádět do mateřské školy i odvádět dle jejich potřeb.

Děti každodenně tráví dostatek času venku. Pobyt venku je přizpůsoben s ohledem na stav ovzduší a klimatické podmínky – velký mráz, náledí, silný vítr, déšť apod.

Děti mají dostatek volného pohybu v rámci možností v mateřské škole i při pobytu na zahradě školy.

Je respektována individuální potřeba aktivity dětí, spánku a odpočinku. Děti po obědě odpočívají, poslouchají pohádku. Těm, které nespí jsou nabídnuty klidné aktivity. Do spánku děti nenutíme.

Psychosociální podmínky

Pedagogové i ostatní zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí,reagují na jejich potřeby a požadavky, napomáhají v jejich uspokojování.

Děti jsou přiměřeně zatěžovány, mají možnost relaxace dle své potřeby.

Nově příchozí děti mají možnost adaptace na prostředí mateřské školy. Všechny děti mají stejná práva, ale i  povinnosti, možnosti, nikdo není zvýhodněn nebo znevýhodněn.

V mateřské škole je dodržován určitý řád chování a norem. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována, vyvážená, s nezbytnou mírou omezení.

Péče o děti je podporující, sympatizují, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.

S dětmi není manipulováno, organizování dětí je přípustné jen pokud to situace nezbytně vyžaduje, např. z bezpečného hlediska, není podporována nezdravá soutěživost dětí.

Důraz klademe na pozitivní hodnocení, pochvalu, podporujeme sebedůvěru dítěte, samostatnost.

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi rozvíjíme vzájemnou toleranci, důvěru, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování v mateřské škole tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, v němž se všichni cítí dobře a jsou zde rádi.

Pedagogové věnují dostatečnou pozornost vtahům dětí  ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem / prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí /.

Uspořádání školy a organizace chodu školy

 

Řízení školy

 • Ředitelka školy řídí, kontroluje a vede celý kolektiv zaměstnanců. Spolu s učitelkou zpracovává ŠVP a dbá na dodržování všech předepsaných vyhlášek a zákonů
 • Vedoucí školní jídelny zodpovídá za kvalitní stravování
 • Školnice zodpovídá za úklid v budově a na zahradě a kontroluje její technický stav      

  Věkové složení :      

 •   mateřská škola je jednotřídní a navštěvují ji děti od 2 do 6 let.

                       

Denní program

 

  6,45 –   8,30      ranní hry

  8,30 –   8,45      ranní cvičení a pohybové chvilky

  8,45 –   9,00      svačina

  9,00 –   9,30      činnosti řízené učitelkou

  9,45 – 11,45      pobyt venku

11,45 – 12,30      oběd

12,30 – 14,00      hygiena + čistění zubů, odpočinek

14,00 – 14,20      tělovýchovná chvilka

14,20 – 14,55      odpolední svačinka

14,55 – 16,00      odpolední hry a činnosti

 

Personální obsazení školy

 

Personální podmínky pro realizaci plánovaných činností školy jsou na velmi dobré úrovni.

 

Ředitelka školy i učitelka mají odborné vzdělání.

 

Obě mají zájem o další vzdělávání a vytváří tak všechny předpoklady pro kvalitní výsledky vzdělávací práce.

 

 Z provozního hlediska zajišťují chod naší MŠ paní kuchařka, která je také zároveň vedoucí školní jídelny a školnice.

 

Práva a povinnosti rodičů

 

Rodiče mají přístup do třídních prostor vždy při příchodu i odchodu, z hygienických důvodů je zakázán přístup do prostor školní kuchyně.

 

Rodiče mají možnost konzultace s ředitelkou školy i učitelkou každodenně. Informace o dětech mohou rodiče dostat i na schůzkách rodičů, popř. i od paní ředitelky v dohodnutém termínu.

Plán spolupráce s rodiči je součástí příloh ŠVP.

 

Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany

 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy

 

            S účinností od 1. září 2016 budou k docházce do Mateřské školy v Ohnišťanech, zřizované Obcí Ohnišťany, přednostně umísťovány k pravidelné docházce :

 

 

 1. Děti, které v dalším školním roce zahájí povinnou školní docházku

  Docházka těchto dětí je do mateřské školy od 1.1.2017 povinná. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné docházky, a to v rozsahu stanovené prováděcím právním předpisem tj. 4 hodiny denně. 

  V Mateřské škole v Ohnišťanech je stanovenood 8,00 – 12,00 hod. Rodiče jsou povinni do 3 dnů dítě omluvit.

 2. Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště na území obce Ohnišťany, v pořadí dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu.

   

  O přijetí do mateřské školy v Ohnišťanech nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

V Ohnišťanech 1. září 2016                                                         řed.školy Tučková Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

 

            Školní rok  v naší mateřské škole je spjat s přírodou. Cílem předškolního vzdělávání dětí je poznávat přírodu v jednotlivých ročních období a využít poznatky ve výchovných činnostech.

            Vzhledem k tomu, že jsme venkovská mateřská škola, máme k přírodě blízko a proto se snažíme, aby děti přírodu milovaly, chránily ji a měly k ní kladný vztah a tento vztah přenášely na své blízké, kamarády a později na své děti.

            Výchovné působení je obsaženo ve školním vzdělávacím programu s názvem

 

                                   „Čas her a poznávání“.

 

         Zpracováno v 10. integrovaných blocích, které nejsou ohraničeny a volně na sebe navazují. Je možné prolínání, přesouvání, procvičování a opakovaní. Vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy atd.

            Učitelky při práci využívají dětských knih, encyklopedií, standartních pomůcek, chodí s dětmi na tématické vycházky apod. Dětem nabízejí mnoho aktivit i nadstandartní péči –  preventivní logopedickou péči, sportovní a kulturní akce, plavecký výcvik, pracovní dílny s rodiči, výlety, oslavy svátků a prožívaní jich v mateřské škole, jako je např. advent, masopustní veselí, rej čarodějnice, velikonoce, svátek dětí, rozloučení s předškoláky za přítomnosti rodičů.

            Mezi mimoškolní aktivity v naší mateřské škole patří cykloturistická akce „Ohnišťanský pedál“, návštěvy divadelních představení v Jiráskově divadle v Novém Bydžově, loutkových představení v Ostroměři, návštěvy jiných mateřských škol, základní školy Karlova ul. v Novém Bydžově – terária, místní knihovnu v Ohnišťanech apod. Všechny aktivity jsou pevně začleněny do výchovně vzdělávacího programu nebo nepravidelně probíhají podle ročních období.

            Vzdělávání v naší mateřské škole je prováděno nenásilnou formou – převážně  hrou, ale i v jiných situacích v průběhu celého dne, při aktivitách spontánních nebo řízených, plánovaných či nahodilých tak, aby nedocházelo k přetěžování dětí a jejich stresování.

            Vhodnou metodou je prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte z učení a z poznávání.

V dostatečné míře je uplatňováno situační učení založené na vytváření situací tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl.

            Významnou roli hraje spontánní učení, založené na principu přirozené nápodoby a vycházející z poskytování vzorů chování a postojů, které jsou k nápodobě a přijímání vhodné.

Jsou uplatňovány aktivity spontání i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, často formou didakticky zacílenou činností, která je přímo či nepřímo motivovaná a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení.

            V naší mateřské škole vytváříme vhodné klima pro uspokojování potřeb dětí, kromě fyziologických potřeb je to potřeba náklonnosti, lásky a bezpečí. Klademe důraz na vytváření pěkných vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi / neubližovat si, pomáhat si při různých činnostech, starší děti pomáhat mladším, učit děti hodnotit kladné a záporné projevy /. Vedeme děti k šetrnému zacházení s hračkami a vytváření dobrých vztahů k věcem ve svém okolí.                 Ve spolupráci se zaměstnanci školy se snažíme upevňovat u dětí pracovní návyky a dovednosti, vážit si výsledků lidské práce. Úroveň výslovnosti zdokonalovat při individuálních rozhovorech s dětmi, dávat dětem dostatečný prostor samostatného vyjadřování. Povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dítěte, snažit se ho chránit před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují.                                                                                                              Dětem se snažíme nabízet takové činnosti, které rozvíjí pozitivní myšlení, cítění, prožívání ve vztahu k sobě i k druhým. Naším cílem je, aby děti odcházely z mateřské školy, každý den s prožitkem,  který mohou radostně sdělovat svým rodičům.

INTEGROVANÉ  BLOKY

 

            Integrované bloky jsou vytvořeny tak, aby zasahovaly vždy více vzdělávacích oblastí. Při zpracování tématických okruhů budeme v TVP příslušné tématické celky a projekty, ve kterých budeme sledovat následující vzdělávací oblasti :

           

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

   

 

1. téma : Čas letního vzpomínání

 

                  Komunikace o prožitcích z letních prázdnin. Zařazení zpět do kolektivu. Seznámení se s novými kamarády, přijmout je do kolektivu. Moje učitelky, moje značka, prostředí mateřské školy a zaměstnanci. Kde žiji a kde je moje mateřská škola. Jsem z vesnice nebo z města. Chování na ulici. Následky nesprávného chování.

 

 

2. téma : Čas padajícího listí

 

                  Změny v přírodě, charakteristické znaky podzimu, podzimní práce, sklizeň ovoce, zeleniny, příprava přírody na zimu – na zahradách i v lesích, stromy, plody, květiny, odlet ptáků, volně žijící zvířata – péče o ně v zimě, ochrana životního prostředí.

 

 

3. téma : Čas podzimních plískanic

 

                  Vnímání podzimu, jako změnu pro zvířata, pro rostliny i lidi. Časové vztahy – co děláme celý den, dny v týdnu, sled ročních období, rok a jeho měsíce, já a moje tělo, funkce

smyslů, jednotlivé části těla, péče o zdraví v daném ročním období, základní hygienická pravidla – lékař, nemoci, prevence.

 

 

4. téma : Čas vánoční

 

                  Vnímat příjemnou atmosféru předvánočního času. Prožívat ho – tradice – Mikuláš. Pečeme cukroví a perníčky, vaříme – suroviny pro přípravu pokrmů. Těšit se na vánoce – svátky klidu, pohody, překvapení, radosti, slavnostní nálady a atmosféry. Výroba dárků – i z papíru. Různé možnosti výroby dárků.

 

 

 

 

 

5. téma : Čas zimních radovánek

 

                  Ochladí se, napadne sníh – co vše je možné ze zimních radovánek, účinky sněhu, ledu, mrazu, náledí – možnosti úrazu. Volně žijící zvířata, ptáci a jejich přežití v zimě, typické znaky a vlastnosti, způsob života, péče člověka o ně. Než skončí zima, půjdu se zapsat do základní školy – přístup k dané situaci.

 

 

6. téma :  Čas masopustního veselí

 

                   Umíme se bavit, veselit se, zapojit se do hraní. Vlastnosti materiálů, do čeho se obléknout, tvary, barvy karnevalu.Pohádky jsou pro děti a také v různých formách – soustředění, vnímání pohádkových postav, jejich kladné i záporné vlastnosti.

 

 

7. téma :  Čas jarního probuzení

 

                   Charakteristické znaky jara, změny v přírodě, poslové jara, květy jara, domácí a hospodářská zvířata – jejich mláďata. Den Země  - „Země“, jako planeta ve vesmíru, životní prostředí a jeho ochrana, jak vzniká řeka, co nás v ní čeká – život u vody, vodní živočichové.

 

 

8. téma :  Čas svátků jara

 

                   Projekt „Vejce“ – jako nový život, jako potrava i jako zábava. Svátky jara – „velikonoce“, „čarodějnice“- tradice a zvyky. Jarní příroda a co se děje po jejím probuzení.

Svátky – prožíváme je  i s kamarády v kolektivu.

 

 

9. téma :  Čas, když všechno kvete

 

                   Projekt „Strom“ – vnímat, jak stromy, keře a celá příroda ožívá, užitek hmyzu, ptactva. Práce na zahrádkách, polích. Maminka má svátek. Moje rodina – kdo do ní patří – umím je pojmenovat. Příbuzné mojí rodiny. Kde žijí a pracují. K rodině může patřit i zvířátko,

o které se starám.

 

 

10. téma : Čas poznání

 

                    Procvičování znalostí z celého školního roku. Stále u nás nesvítí jen sluníčko – jaké počasí ho může vystřídat, Co nám léto nabízí – cestování. Čím jezdíme, létáme, plujeme. Charakteristické znaky léta, volně žijící živočichové. Jedeme na výlet. Těšíme se na prázdniny u babičky a na dovolenou s rodiči.