Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální stavy toků

9.8.2020 04:10

Aktuální výška:

15 cm

9.8.2020 04:20

Aktuální výška:

21 cm

9.8.2020 04:15

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

.kanalizace
Dostavba kanalizace  Ohnišťany, publicita projektu

czechpoint

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Mateřská škola, 503 54 Ohnišťany

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Platnost od 1. 9. 2018

 

            Školní jídelna se řídí těmito předpisy :

 

            -zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - „Školský zákon o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“

            -vyhláškou č. 107 / 2005 Sb. „O školním stravování“,ve znění pozdějších předpisů-„Zákoníkem práce“

            -vyhláškou č. 84/2005 Sb. „O nákladech na závodní stravování“, ve znění pozdějšíchpředpisů                                                                                                                             

            -nařízeními EP a rady ES č. 852 / 2004 „O hygienických požadavcích“

            -zákonem 258/2000 „O ochraně veřejného zdraví“

            -vyhláškou č. 137/2004 „O hygienických požadavcích na stravovací služby“,ve zněnípozdějších předpisů vyhláškou 602/ 2006 Sb.

 

V jídelně se stravují děti a zaměstnanci MŠ. 

                         

Stravné      

                                                                                                                                                            Stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny p. Urbanové ve dnech 21 a 22. t.m. na následný měsíc. Výše platby je vyvěšena na nástěnce týden před platbou. Rodiče, kteří chtějí platit stravné a úplatu převodem z účtu si dají příkaz ve své bance tak, aby nejpozději do konce tm. byla platba připsaná na účtu MŠ č. 1085853399 / 0800, VS měsíc a rok / př. 415 /. Případné přeplatky se převádějí do příštího měsíce. Po skončení docházky dítěte do MŠ se přeplatek vrací v hotovosti.

 

Výše stravného

 

Strávníci do  6 let                  přesnídávka                8, 00 Kč

                                               oběd                          20, 00 Kč

                                               svačina                       6, 00 Kč

                                               nápoje____________ 3, 00 Kč_____________

                                               celkem                      37, 00 Kč

 

Stávníci 7 – 10 let                  přesnídávka                9, 00 Kč

                                               oběd                          21, 00 Kč

                                               svačina                       7, 00 Kč

                                               nápoje____________ 3, 00 Kč_____________

                                               celkem                      40, 00 Kč

 

Zaměstnanci                                                            24,-   

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku.

 

 

Stravování :        

                                   podávání přesnídávek – 8, 45 hod.- 9, 00 hod.

                                   možnost odběru přesnídávky první den nemoci v 8,30 hod.

                                   systém podávání přesnídávek – vydává kuchařka   

                                   obědy – 11, 45 hod. - 12, 30 hod.

                                   možnost odběru oběda první den nemoci v 11,30 hod./vlastní jídlonosič/

                                   systém výdeje - vydávání jídla kuchařkou z pojízdného vozíku

                                                                                                                                

podávání svačin – 14,45 – 15,00 hod.

                                   možnost odběru svačiny první den nemoci dítěte ve 14,30 hod.

                                  

Pitný režim :             děti mají možnost pít během celého dne. Čaj si čepují z nerezové várnice

                                   do jejich vlastních hrnečků, které si poznají dle obrázků

 

Dietní stravování  MŠ neposkytuje.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Strava se odhlašuje a přihlašuje osobně v MŠ u vedoucí školní jídelny p. Urbanové nebo na mob.č. 736 162 392 SMS zprávou, nejpozději týž den nepřítomnosti dítěte   do 7, 00 hod.

Pokud si strávník neodhlásí a neodebere oběd v době nemoci/nepřítomnosti, strava propadá bez náhrady a je přidána přítomným dětem.

Dítě, které přijde do MŠ později nebo odejde dříve, zaplatí příslušné stravné za tento den v plné výši.

 

Výdej jídla do čistých jídlonosičů je možný pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte v době od 11, 30 – 11, 45 hod.

Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.

 

V době poskytování stravovacích služeb zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí učitelky MŠ.

 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v šatně na nástěnce . Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107 / 2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů č.107 / 2008 Sb.

 

Týdenní jídelní lístek je umístěn na informativní nástěnce v chodbě MŠ .

 

Dotazy a připomínky přijímá ved.šk. jídelny p.Urbanová, případně ředitelka MŠ p. Skořepová.

 

S vnitřním řádem jsou strávníci i zákonní zástupci nezletilých dětí seznámeni před zahájením stravování.

 

V Ohnišťanech 1.9.2018                                                                                       

 

Sestavila                                                                                   vydala: ved.šk.jídelny                                                                           řed.školy