Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální stavy toků

26.9.2020 06:40

Aktuální výška:

37 cm

26.9.2020 06:40

Aktuální výška:

21 cm

26.9.2020 06:45

Aktuální výška:

30 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Nový Bydžovnormální
Lázně Bělohradnormální
Rohoznicenormální

.kanalizace
Dostavba kanalizace  Ohnišťany, publicita projektu

czechpoint

Kotlíkové dotace

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 Myslivecké sdružení "Hubert"

 

Sv. Hubert - patron myslivců 

 

 

Svatý Hubert – patron  myslivců .
Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve Francii. Miloval víno, bujarý život a hlavně ženy. Jeho manželka Floriana mu zemřela hned při porodu. Pak ještě více času věnoval bujarému lovu. Až jednou, na Velký pátek, spatřil jelena, kterému mezi parožím zářil zlatavý kříž. „Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!“ pravil červenohnědý sudokopytník a než stačil Hubert napnout tětivu, zmizel ……
 
 

 
 

 Les

 

Myslivecké sdružení HUBERT .
 
Dne 3.ledna 1963 se sešli členové právě zanikající Lidové myslivecké společnosti Ohnišťany – Šaplava a založili nové Myslivecké sdružení Hubert se sídlem v Ohnišťanech. Dohodli se, že představenstvo bude mít 5 členů a 1 revizora účtů.
Předsedou byl zvolen Václav Kmínek,
místopředsedou Bohumil Patka,
mysliveckým hospodářem Vladimír Purma,
jednatelem Josef Vosáhlo,
finančním hospodářem Josef Bydžovský,
revizorem Zdeněk Stuchlík.
Dalšími členy sdružení byli Nízký Václav, Kykal, Vl.Chalupa, Josef Hanuš a Václav Sedláček. Adepty, to je čekateli na členství, byli Folta, Zejfart a M. Dědek.
Jako zajímavost uvádím, že do sdružení vstoupil i výr pana Patky. Pan Patka ho bude dál vlastnit, ale žádá pomoc při jeho krmení. Ani nevím, odkud se výr tady vzal, ale p. Patky se už zeptat nemohu.
Takto začalo svou činnost sdružení Hubert a pracuje tak i dnes, po 48 letech. Jen jeho členové se mění a to hlavně uplýváním času. Ti nejstarší členové už odešli na ten nejvyšší posed a přicházejí jiní – mladí – opět plni pracovního nadšení a plánů.
Ale, vraťme se ještě o půl století zpět a připomeňme si některé důležité nebo zajímavé momenty v životě tohoto sdružení.
Už tehdy se museli vyškolit líhňači bažantů a koroptví, jejichž vejce se sbírala v polích a tomu, kdo je odevzdal, se platilo 50 haléřů za kus.
Odstřely zvěře se určovaly předem a kontrolovaly se.
Zajišťovalo se krmivo pro zvěř na zimní období a aby ho získali, chodili členové sdružení do JZD na různé brigády. Opravují a upravují se zásypy a krmelce.
Obnovují se nájemní smlouvy revíru s JZD Rovnost a musí ji schválit i tehdejší ONV. Protože podmínky vlastníka jsou nepřijatelné, musí se vypracovat návrh o postoupení práva myslivosti. Nastala také výměna funkcionářů sdružení. Místopředsedou se stává p. Kykal, hospodářem p. Chalupa a finančním hospodářem p. Stuchlík.
V roce 1964 navrhuje p. Kmínek, aby byla založena a vedena kronika myslivosti. Nevím, zda k tomu došlo.
Z adepta p.Dědka se stává řádný člen.
V roce 1965 žádá o členství Oldřich Vosáhlo.
Stále se uměle líhne pernatá zvěř a to u p.Patky, později u p.Václava Bydžovského č.p. 50. Musí se upravit místo, kde bude odchovávaná. Byla sehnána karosérie autobusu a prostor kolem byl oplocen pletivem.
Všechna tato činnost vyžaduje mnoho hodin práce a je tak rozličná, že je třeba vynaložit i mnoho zručnosti.
Dne 13.února 1966 byl zvolen nový výbor. Předsedou byl zvolen p. Patka, místopředsedou p.Kmínek, hospodářem p.  Chalupa, pokladníkem Ol. Vosáhlo, revizorem p. Purma a jednatelem p. Hanuš.
Stav zvěře k 31. březnu 1966 je udáván 200 zajíců, 102 bažantů, 20 srnčí, 180 koroptví.
K tomuto datu je také přijat nový člen Václav Sedláček, ml..
Dne 13. ledna 1967 byli do nového výboru zvoleni předsedou p.Stuchlík, místopředsedou p. Kmínek, hospodářem p. Hanuš, jednatelem p.Nízký, pokladníkem p. Vosáhlo, revizoři p. Purma a p. Chalupa.
V roce 1967 je stále výr u p. Patky a protože p. Patka je na léčení mimo domov, musejí se o jeho krmení starat ostatní členové.
V tomto roce byl pro sdružení zakoupen starší traktor Š 30 a také byly zakoupeny sazenice listnatých stromů – olše, lípa a bříza – na rozšíření remízků.
Za nového člena byl přijat p. Prskavec a Josef Pulec.
V roce 1968 zemřel dlouholetý člen sdružení pan Václav Sedláček st..
V roce 1969 má sdružení 15 řádných členů. Dne 7. února 1969 poděkoval za členství ze zdravotních důvodů p.Josef Vosáhlo. O členství žádá Ing. Josef Nosek.
Na okresní konferenci v dubnu 1969 bylo ohnišťanskému sdružení uděleno Čestné uznání za rozvoj myslivosti.
V roce 1969 zemřel dlouholetý člen a funkcionář sdružení pan Václav Kmínek.
Sdružení má 14 řádných členů.
Na výroční členské schůzi konané dne 24. ledna 1970 byli zvoleni: předsedou p. Stuchlík, hospodářem p. Hanuš, jednatelem p. Nízký, pokladníkem p. Vosáhlo, revizorem p. Purma.
V roce 1970 byli do sdružení přiděleni 2 adepti – Miroslav Šoltys a Rudolf Kvasnička.
V roce 1971 sdružení postavilo brigádnicky autobusovou čekárnu. Odpracováno zde bylo 570 hodin.
Na členské schůzi sdružení dne 30. července 1971 je Miroslav Šoltys jednomyslně přijat za člena sdružení.
V roce 1972 zemřel člen a funkcionář sdružení p. Bohumil Patka.
Adeptem se stal Josef Pour. Dne 18. května 1973 byl přijat za řádného člena sdružení.
Při výroční členské schůzi dne 26. ledna 1973 byli zvoleni předsedou p.Stuchlík, hospodářem p. Hanuš, pokladníkem p.Vosáhlo, jednatelem p. Nízký, místopředsedou p. Purma, revizory účtů p. Sedláček a p. Chalupa.
Tento rok bylo vzpomenuto 50. let založení Myslivecké organizace a p. Purma, p. Pulec a p. Nízký byli odměněni Čestným uznáním.
Jako adept byl rozhodnutím okresního výboru přidělen našemu sdružení pan Zdeněk Hanuš. Dne 8. května 1974 byl přijat za člena.
Při výroční členské schůzi dne 8. února 1974 byl přijat za řádného člena sdružení p. Josef Pour.
Jako adept byl okresním výborem Jičín přidělen pan Milan Miško a za člena byl přijat dne 25 . června 1976.
V průběhu roku 1975 byl poprvé za celé trvání organizované myslivosti v naší honitbě uloven divočák - kňour – o váze 142 kg , střelcem panem Josefem Hanušem. Pan Hanuš si tak splnil sen každého člena mysliveckého sdružení. Bylo z toho mnoho slávy a povídání na dlouhý čas. Maso z divočáka bylo rozděleno mezi členy sdružení a část byla připravena pro veřejnost v hostinci. Kdo měl chuť mohl se najíst.
Na adepta byl přidělen na schůzi dne 8. dubna 1977 pan Michalčík.
Na výroční členské schůzi dne 27. ledna 1978 bylo konstatováno, že každoroční výsadba stromků končí, protože JZD provádí blokaci honů a likviduje téměř všechny keře a ovocné aleje v revíru a tak dojde k likvidaci remízků, které byly sdružením celé roky udržovány. To je pro myslivost velmi špatná zpráva! Zvěři bude v přírodě tím ublíženo a mnoho lidské práce bude zmařeno!
Dále proběhla volba nového výboru a byl zvolen předsedou p. Stuchlík, místopředsedou p. Miroslav Šoltys, jednatelem P. Nízký, hospodářem p. Hanuš, pokladníkem p. Pour, kynologem p. Miško, členem výboru p. Sedláček, revizními komisaři p. Chalupa, p. Nosek a p. Pulec.
V roce 1978 má sdružení 17 členů a ti během roku odpracovali 1.016 hodin různé činnosti pro sdružení, přírodu i zvěř v ní! Je to neuvěřitelné množství práce! Pan Miško se intenzivně věnuje výcviku a výchově loveckých psů a jeho snažení přináší úspěch v několika soutěžích .
V roce 1979 už každý ví, že je to velmi slabý rok na produkci zvěřiny. Koroptve jsou téměř na vyhynutí, rovněž tak bažanti. Je to následek racionalizace zemědělství, likvidace remízků a svodnic. Takto je to konstatováno na výroční členské schůzi dne 24.února 1979.
Své členství končí pan Josef Pulec a do revizní komise je za něj zvolen p. Kykal.
Na schůzi dne 22. června 1979 oznamuje předseda sdružení, že výr – majetek sdružení – uhynul. Nevím, kolik měl roků, když ho pan Patka uvedl do Huberta, ale tam byl 17 let. Asi mu bylo smutno po jeho pánovi a tak odešel za ním.
Dne 18. ledna 1980 na schůzi je oznámen nepojízdný stav traktoru a jeho likvidace.
Na výroční členské schůzi dne 1. února 1980 bylo nutno konstatovat, že poslední roky jsou pro zvěř velmi nepříznivé a její stavy se stále snižují, ač členové sdružení pracují velmi intenzivně! Za rok 1979 odpracovali 2.612 brigádnických hodin. Tento stav se přičítá příliš velké mechanizaci a chemizaci a i zimy bývají dost kruté. Snad opět dojde na lepší časy!
Hubertům byla – nějakým tichým způsobem – předána patronace prostoru kolem vodárny v lukách. To si vyžádalo vyvinout opět další činnost!
Na členské schůzi 16. ledna 1981 připomíná pan Václav Nízký nutnost obnovit smlouvu o pronájmu honitby a přes JZD Králíky žádat o úpravu hranic mezi honitbou Smidary a Ohnišťany.
V roce 1981 má sdružení 15 členů. Jsou stále velmi činní – odpracovali 1.200 brigádnických hodin, vysázeli 2.500 kusů jehličňanů, usušili 8 q sena z nepřístupných ploch a provedli spoustu další práce.
Na výroční členské schůzi dne 20. února 1983 byli do výboru sdružení zvoleni: Josef Hanuš, Václav Nízký, Milan Miško, Josef Pour, Václav Sedláček, Zdeněk Stuchlík, Miroslav Šoltys a pánové Chalupa, Nosek a Kykal.
Na členské schůzi dne 27. ledna 1984 byl předložen dopis ONV ohledně změny hranice revíru u Myštěvse. Z rozhodnutí KNV probíhá hranice při Kralickém potoku od silnice Kouty – Šaplava, při cestě na objekt JZD Myštěves a na objekt zámku v Myštěvsi.
Dne 6. 4. 1984 se poděkoval za členství ve sdružení Hubert a rozloučil se p. Nosek a dne 8. února 1985 odchází ze sdružení pan Václav Sedláček. Za něj byl do výboru zvolen pan Miroslav Dědek.
V roce 1986 mají Huberti opět adepta – pana Marka .
Opět se připravuje odchyt zajíců a to dne 24.ledna 1987 – v oblasti Kordelíka a Slemen. Tato akce je organizačně dost náročná a vyžaduje zapojení mnoha lidí. Stavění sítí začíná ráno už v 6,00 hodin a pokračuje po několik hodin. Je však náročná i finančně, protože se během dne připravuje v terénu občerstvení, jako pozornost sdružení.
Na výroční členské schůzi dne 13. února 1987 se zdá celková situace dost neutěšená. Zpráva o činnosti je stručná, protože téměř žádná činnost nebyla. Drobná zvěř neustále ubývá. Koroptve už v přírodě vůbec nejsou, bažanti pouze jakoby ukázkově, zajíci minimálně. Čeho je však nadbytek je zvěř srnčí. Černá zvěř tudy pouze přechází a její ulovení je pouze věcí náhody.
Na konci tohoto roku zemřel dlouholetý člen sdružení pan Kykal ze Šaplavy.
K 3. prosinci 1987 mělo sdružení 12 členů.
Na výroční členské schůzi dne 21. února 1988 celkem nostalgicky vzpomíná myslivecký hospodář pan Hanuš na situaci v přírodě před 2. světovou válkou. Je až neuvěřitelné, jak se stavy zvěře v našem revíru za 50 let zásadně změnily! V současné době se už nekonají hony na zajíce, protože tito nejsou! Na této výroční schůzi ukončil své členství pan Purma a členem se stal pan Marek.
Předsedou byl zvolen pan Miroslav Šoltys, hospodářem p. Hanuš, pokladníkem p. Pour, jednatelem p. Miško, členem výboru p. Dědek a revizorem p. Chalupa.
K 8. únoru 1992 má sdružení 12 členů. Pan Josef Bydžovský ukončil své členství ve sdružení. Novým členem se stal Petr Šoltys.
Na členské schůzi dne 7. listopadu 1992 oznámil myslivecký hospodář p. Hanuš, že jednal s panem Jemelíkem a z tohoto jednání má písemné vyjádření, že p. Jemelík od roku 1993 pronajímá honitbu mysliveckému sdružení Hubert.
Na další schůzi dne 11. prosince 1992 požádal o členství pan Rudolf Kvasnička a pan Jemelík. Ten žádá sdružení, aby byl přijat za člena jako nemyslivec, se všemi právy a povinostmi, protože nevlastní lovecký lístek, ale má pozemky.
Dne 17. června 1993 na konferenci Okresní myslivecké společnosti v Hradci Králové obdržel pan Josef Hanuš svazové vyznamenání.
Dne 27. března 1993 si podal žádost o členství pan Jaroslav Pulec z Myštěvse.
K tomuto datu je tedy v místním sdružení 15 členů.
Dalším novým členem se stal 28.5. 1993 pan Zdeněk Zvoníček a Pavel Šoltys.
Adepty se stali pan Vladimír Žalman a pan Roman Tobolka.
V roce 1993 se objevují v polích - po několika letech - první koroptve a to asi 10 kusů. A také se v revíru objevili 2 daňci.
V roce 1994 zemřel myslivecký hospodář pan Josef Hanuš. Do jeho funkce je zvolen p. Zvoníček.
Pro naprostou pasivitu bylo ukončeno členství p. Marka.
Pan Tobolka byl přijat za člena roku 1995.
Velmi aktivně a i finančně se Huberti podíleli na 1. sjezdu ohnišťanských rodáků v roce 1997, kdy také uspořádali výstavku trofejí a dalších věcí patřících do myslivosti.
Postupně přicházejí do sdružení další noví adepti, později členové nebo pouze hosté - Tomáš Tobolka, Štěpán Tobolka a p. Mocek.
Huberti nezůstali lhostejnými ani k povodňovým škodám v roce 1997 a poslali lidem jimi zasaženými peněžní dar. Uvědomme si, jak skrovnými finančními prostředky hospodaří!
V tomto roce oslavil své 60. narozeniny dlouholetý člen sdružení a hlavně naprosto nepostradatelný – pan Václav Nízký. Je třeba říci, že p. Nízký je vlastně takový základní kámen celého sdružení! Kde co začíná a pokračuje, kde se něco zachraňuje, je Vašík určitě u toho! Takoví lidé by se měli platit zlatem a ne pouze a to ještě jenom někdy slovem poděkovat! Vašík patří mezi ty nadšence, jako byli pánové Hanuš, Sedláček, Kmínek, Patka, Kykal a jako je pan Miško, Dědek, Šoltys a někteří další. Takových lidí je třeba si vážit a projevovat jim vděčnost!
V roce 1998 se uskutečňuje 1. akce sokolníků, kterou původně Huberti odmítli, ale p. Jemelík požádal, aby na jeho pozemku se tato konala. Pro tuto sokolnickou akci povolilo sdružení odlov 5 zajíců.
K 31. prosinci 1998 má sdružení Hubert 16 členů. Zajímavá je také výměra honitby – 1.160 ha. Z toho je zemědělské půdy 967 ha,lesní půdy 190 ha a vodní plochy 3 ha.
Dne 11. března 2000 byla provedena volba nového výboru. Předsedou byl zvolen Miroslav Šoltys, místopředsedou Miroslav Dědek, hospodářem p. Žalman, kynologickým referentem pan Zdeněk Hanuš, jednatelem Štěpán Tobolka. Revizními komisaři pánové Stuchlík, Pulec a Petr Šoltys.
V roce 2000 je novým členem Miroslav Dědek ml. a pan Keračík. Také požádal o členství p. Radek Sál.
V září se konala 2. sokolnická akce u p. Jemelíka.
Dne 29. června byly slavnostně předány věrnostní medaile a myslivecká vyznamenání II. stupně pánům: Stuchlíkovi, Zvoníčkovi, Nízkému a Pulcovi.
V roce 2002 jsou věrnostní medaile předány p. Kvasničkovi, Miroslavu Šoltysovi a Miroslavu Dědkovi st. A p. Zvoníčkovi vyznamenání III. stupně.
V roce 2003 požádal p. Zvoníček o uvolnění z funkce mysliveckého hospodáře a na jeho místo nastoupil p. Štěpán Tobolka, na funkci jednatele za p. Tobolku nastoupil p. Petr Šoltys a za p. Šoltyse do revizní komise nastoupil p. Miroslav Dědek ml..
Dne 26. září oslavil své 60. narozeniny pan Miroslav Šoltys. Všichni společně přitom prožili velmi hezkou chvíli s blahopřáními a dárky.
Dne 12. prosince 2003 pan Josef Pour oslavil své 70. narozeniny a dne 9. ledna 2004 rovněž 70. let oslavil pan Jaroslav Pulec. Pohoštění všem podávala paní Pulcová – Jarouškova manželka.
V roce 2005 dochází k nepříjemnému poznatku – opět velmi klesají stavy zvěře, nejvíc u zajíců a ani na ně nebude pořádán hon.
Dne 13. května 2005 bylo předáno Čestné uznání panu Zdeňku Hanušovi k jeho 50. narozeninám a panu Zvoníčkovi k jeho 70. narozeninám.
Další oslava se konala 4. listopadu 2005, kdy měl 60 let pan Miško.
Na výroční členské schůzi dne 17. března 2007 byla zajímavá zpráva předsedy sdružení. Vypočítal, že průměrný věk členů sdružení je 57 let. A nahlas přemýšlel, proč nemají současní mladí lidé zájem o myslivost. Klade otázku, zda je to drahý koníček a nebo nedostatek zvěře?
A to ještě nikdo – mimo členskou základnu - neví, kolik se musí odevzdat času a sil na všechny práce, které je třeba udělat! Musí se vyrobit a instalovat krmelce, posedy, kazatelny, jesle, krmeliště, zásypy, oborohy a celou zimu se tato místa musí zásobovat! Na jaře je potom vyčistit a vydesinfikovat a to se zákonitě rok co rok opakuje! Co času a kroků se musí nadělat pro rozmístnění vakcinace pro lišky! Co odborné práce se musí dát výcviku psů, přípravě na jejich zkoušky, sledovat jejich zdravotní stav, dodržovat jejich očkování! Co hodin ze svého času se musí věnovat účasti na schůzích, bez čehož se člen sdružení nedozví žádné informace!
Prostě, k tomuto koníčku musí být láska a ta musí být především k přírodě a všemu živému v ní!
Musí k tomu být i dostatek pochopení ze strany rodin Hubertů, ostatních spolků v obci a obecního úřadu.
 
    L.straufova@seznam.cz                                     LOVU ZDAR
 

Seník